آموزش استفاده از سامانه ارسال پیام صوتی
قبل از استفاده از اموزش ها یک حساب کاربری در سیستم ایجاد کرده و سپس اقدام به یادگیری نمایید تا همزمان هم از آموزش بهرمند شده و هم تست نمایید

شایان ذکر است که استفاده 7 روزه از سیستم بدون هذینه میباشد